Skoler og institusjoner

Kreativ Elektro Ski har hatt mange installasjoner på skoler, barnehager og institusjoner, noe som har gitt oss bred erfaring.

Kreativ Elektro Ski leverer energieffektive bygg som blir styrt av EIB-løsninger. Vi har opparbeidet oss god erfaring med å samkjøre mot alle berørte faggrupper. Dørsystemer, brannvarslingssystemer, datasystemer, telesystemer, alarmsystemer, bare for å nevne noen.

Veldig mange norske bygg har i dag et for høyt energiutslipp og kan spare miljøet og seg selv for mange kroner ved å investere i et energistyringssystem. Beregninger Enova har gjort viser at bedrifter vil spare 20-40 % av energiforbruket ved installasjon av energistyring.

Høy kompetanse og lang erfaring med næring- og offentlige bygg med ulike typer styringssystemer, gjør at vi i Kreativ Elektro Ski har opparbeidet oss spisskompetanse og kan jobbe mot alle typer styringssystemer. Vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører noe som er meget viktig for å kunne løse kundens ønsker raskt og effektivt.